Disclaimer & Privacy Beleid - Rumworld

Disclaimer & Privacy Beleid

DISCLAIMER
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. 
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen, een bestelling te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. 
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. 
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. 
De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . 
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. 
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. 
Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Rumworld aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. 
Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Rumworld of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan www.rumworld.nl
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van www.rumworld.nl
PRIVACY BELEID
COOKIES
Wanneer u onze site bezoekt, plaatsen wij een of meerdere cookies. 

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de web browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Firefox) om deze cookies op uw computer op te slaan. 

Er zijn twee soorten cookies. Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw web browser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw web browser. 

Wij gebruiken sessie cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. 
Wij gebruiken permanente cookies ook om meer gerichte informatie op onze website te zetten en om informatie te verzamelen over onze klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service informatie over onze producten en diensten en gerichte marketing rond onze producten en diensten. Wij geven/verkopen uw gegevens nooit aan derden.

U heeft de mogelijkheid om een waarschuwing te krijgen als een cookie wordt geplaatst en om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw web browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw web browser). U kunt dan echter niet meer van alle mogelijkheden van de site gebruik maken. 
Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Verwerken van uw gegevens
Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:
 • van alle bezoekers van onze website verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over ,statistieken op page views, verkeer van en naar www.rumworld.nl
 • van deelnemers aan ons forum en/of gastenboek verzamelen en verwerken wij IP-adressen en de gegevens die zij op het forum hebben geplaatst;
 • van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelen en verwerken wij NAW-gegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag;
 • van mensen die een bericht versturen via onze contact mogelijkheden verzamelen en verwerken wij IP-adres, naam, e-mailadres, telefoonnummer, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking.

Doeleinden verwerking gegevens
Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
 • het leveren van onze diensten, waaronder het aanbieden als agent, dropship, bemiddelaar van alcoholische drank en gerelateerde produkten. Onze evenementen, proeverijen, promo acties en prijsvragen, indien u daarvan gebruik maakt of daaraan deelneemt;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) indien wij daartoe aanleiding zien op grond van wet- en regelgeving of dit Privacybeleid;
 • het afdwingen van naleving van onze Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels;
 • het innen van vergoedingen;
 • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van het gebruikersgemak van onze website;
 • het informeren van gebruikers over diensten en updates;
 • het doen van gerichte aanbiedingen.
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

Beveiliging
Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, wij kunnen dus niets garanderen.

Algemeen
Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid.